Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

Op donderdagavond 14 november 2019 organiseert het Kempenhorst College de Informatie-avond Vervolgopleidingen, verzorgd door een groot aantal MBO-opleidingen uit de regio voor leerlingen van klas 2, 3 en 4 met hun ouders/verzorgers.

Deze avond vindt plaats op het Kempenhorst College, Eikenbussel 1 te Oirschot.

De informatie wordt verzorgd door vertegenwoordigers van de vervolgopleidingen zelf. Wij vinden deelname aan deze avond als voorbereiding op het kiezen van een vervolgopleiding zéér belangrijk en verwachten daarom iedereen!

Er zijn in totaal drie voorlichtingsrondes van 35 minuten tussen 19:00 en 21:05 uur. In de ontvangen e-mail staat een link waarmee je online maximaal drie keuzes kunt invullen.
Als dit niet lukt vraag je jouw mentor om hulp!
Tijdens de (mentor)les kun je je keuze bekend maken door maximaal drie opleidingen te kiezen.

Je kunt de gemaakte keuze tot en met 22 oktober wijzigen. Daarna wordt het rooster voor deze voorlichtingsavond gemaakt.
Een schema met hoe laat je voor welke voorlichting in welk lokaal verwacht wordt, wordt naar het opgegeven e-mail adres gestuurd.

Met vriendelijke groet,

R. van Gorp

decaan Kempenhorst College